VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
1
2 115/2015/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2016 11/12/0015 2
3 128/STNMT-CCMT V/v phổ biến giải thưởng sáng tạo Xanh lần thứ nhất 21/01/0216 2
4 15/TB-VP V/v giới thiệu chữ ký của ông Trần Phước Sơn - Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng 28/01/0216 1
5 21/SĐH-ĐT V/v tuyển sinh đào tạo thạc sĩ biến đổi khí hậu và Khoa học bền vững năm 2016 16/02/0216 0
6 86/2010/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội 12/08/2010
7 88/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sửa đổi trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng 15/08/2010
8 220/QĐ-TĐC Về việc bổ nhiệm cán bộ có thời hạn bà Trần Phạm Nam Trân 16/08/2010
9 491/TB-KHCN Về việc phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở 23/08/2010
10 6458/QĐ-UBND V/v phê duyệt Đề án tổ chức hoạt động hệ thống thông tin thị trường lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 25/08/2010 0
11 37/BCĐ-QLTT Mời dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 31/1999/CT-TTg Thời gian: 8h ngày 10/09/2010 Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh 25/08/2010
12 1605/QĐ-TTg Phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 26/08/2010 0
13 05/VPDD V/v thông báo thay đổi địa chỉ làm việc tại số 10 đường Lương Ngọc Quyến, phường Thuận phước, quận Hải Châu. thành phố Đà Nẵng 26/08/2010
14 6580/QĐ-UBND Về việc ban hành Đề án phát triển ngành Dược thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2010 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 29/08/2010 5
15 59/GM-SCT Dự Hội thảo tham vấn ý kiến về Đề án "Thành lập Trung tâm về các vấn đề WTO" (kèm Chương tình Hội thảo và Báo cáo Nghiên cứu soạn thảo Đề án thành lập trung tâm về các vấn đề WTO thành phố Đà Nẵng) 30/08/2010
16 157/CNTT Về việc phố hợp tiếp tục thực hiện đề tài "Xây dựng mô hình bệnh viện điện tử tại Bệnh viện Đà Nẵng" (kèm thuyết minh đề tài xây dựng mô hình bệnh viện điện tử tại Bệnh viện Đà Nẵng) 30/08/2010
17 27/2010/QĐ-UBND Quy định về chế độ tiền thưởng, tiền công áp dụng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thuộc thành phố Đà Nẵng 30/08/2010
18 không có Dự Hội nghị điển hình tiên tiến cấp thành phố lần thứ III Thời gian: 7h30 ngày 09 tháng 9 năm 2010 Địa điểm: Hội trường Quận uỷ Cẩm Lệ 31/08/2010
19 60/GM-SCT Dự cuộc họp thẩm định kinh phí hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Đà Nẵng đợt 1 năm 2010 Thời gian: 8h00 ngày 09 tháng 9 năm 2010 Địa điểm: Hội trường Sở Công thương 31/08/2010
20 2048/SKHĐT-TH Về việc tổ chức giao lưu CLB tiếng anh các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện 31/08/2010
21 611/STTTT-CNTT V/v thống báo về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý tên miền danang.gov.vn 31/08/2010
22 1170/SNV-QLVTLT V/v cử công chức, viên chức tham dự lớp tập huấn lập hồ sơ công việc 31/08/2010
23 747/STNMT-CCMT V/v đăng ký xét chọn, tuyên dương tại hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ ba năm 2010 (Kèm công văn 1465/TCMT-TCCB ngày 25 tháng 8 năm 2010 của Tổng cục môi trường) 31/08/2010
24 199-BC/TU Báo cáo tháng 8 năm 2010 31/08/2010
25 236/BVTT-HC Về việc báo cáo việc thực hiện các yêu cầu kiến nghị cỷa Đoàn thanh tra 31/08/2010
26 28/2010/QĐ-UBND Quy định việc vận động, quản lý sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/08/2010 2
27 5450/KH-UBND Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2010 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 05/09/2010
28 231/BC-TĐC Tình hình triển khai tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về công tác thi đua khen thưởng (kèm tổng hợp kết quả khen thưởng của tập thể) 05/09/2010
29 218/TCHC-BV V/v thực hiện yêu cầu kiến nghị của đoàn thanh tra 05/09/2010
30 3814/VP-VX V/v tham gia Techmart Thủ đô năm 2010 05/09/2010
31 232/QĐ-TĐC V/v tiếp nhận và bố trí công tác đối với đối tượng thu hút nguồn nhân lực Bà Nguyễn Thị Thu Hương 05/09/2010
32 233/QĐ-TĐC Về việc tiếp nhận và bố trí hợp đồng lao động bà Bùi Thị Thu Trang 05/09/2010
33 5484/KH-UBND Tổ chức cuộc thi trình diễn pháo hoa trên máy vi tính năm 2011 06/09/2010 0
34 862/UBND-NN V/v tham gia ý kiến góp ý tại Hội thảo kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hoà Vang giai đoạn 2010-2015 (Kèm báo cáo đánh giá thực trang phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn huyện ) 06/09/2010
35 819/TB-CCMT Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký của Phó Chi cục Trưởng - Phụ trách Chic cục Bảo vệ môi trường thành phố Đà Nẵng 08/09/2010 1
36 1677/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới nội dung các Chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ lý luận chính trị, hành chính ở Học viện Chính trị - Hành Chính quốc gia Hồ Chí Minh 09/09/2010
37 1420.SNG-LSVK V/v triển khai việc tiếp nhận hồ sơ xin cấp HCNG, HCCV qua đường bưu điện 09/09/2010 0
38 09/2010/TT-BNV Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ cácngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ 10/09/2010 0
39 48-CTr/TU Thực hiện Chỉ thí số 42-CT/TW của Bộ Chính trị "về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" 14/09/2010 0
40 7089/QĐ-UBND Về việc phê duyệt bổ sung giá trị trúng thầu Công trình : HTKT Khu dân cư Làng cá Nại Hiện Đông hạng mục: San nền 16/09/2010 0
41 7099/Qđ-UBND Phê duyệt Quy hoạch tổng thể ngành văn hoá, thể thao và du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 16/09/2010 1
42 97/2010/NĐ-CP Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 20/09/2010 0
43 4043/VP-VX V/ thông báo văn bản mới ban hành 20/09/2010 0
44 5885/UBND-KTTH V/v thận trọng với các hoản chào cho vay vốn của các đối tác nước ngoài 21/09/2010 0
45 5847/UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết 21/09/2010 0
46 298/TB-VP Về nọi dung cuộc họp giao ban thường kỳ của Lãnh đạo UBND thành phố với Giám đốc các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 9 năm 2010 26/09/2010 0
47 31/2010/QĐ-UBND Quy định thời gian thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 28/09/2010 0
48 180/NLCLC V/v khai thác học bổng của Đại học KhonKaen, Thái Lan 04/10/2010 0
49 1866/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 07/10/2010 3
50 33/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại cơ quan, đoan vị thụoc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 07/10/2010 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập