VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
71 02 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điwwù hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 08/01/2011 0
72 357 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 08/01/2011
73 01/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng đang hương trợ cấp hàng tháng 09/01/2011 0
74 03/2011/QĐ-UBND Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 10/01/2011 0
75 1281 V/v thành lập Ban chỉ đạo cấp thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng thành phố Đà Nẵng 16/01/2011 1
76 644 Về việc phân công công tác giữa Chủ tịch, các Phó Củ tịch và các Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 16/01/2011 0
77 288 V/v đính chính quyết định số 308/QĐ-UBND của UBND thành phố 16/01/2011 0
78 6283/QĐ_BCT V/v bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được 18/01/2011
79 212 V/v thông báo văn bản mới ban hành 19/01/2011
80 878/QĐ-UBND V/v chuyển cơ quan quản lý trực tiếp của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Khu Công nghệ cao thành phố Đà Nẵng 25/01/2011
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập