VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
571 1013-QĐ/TU Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố 25/04/2016 0
572 2629/QĐ-UBND V/v phân công công việc Chủ tịch các PCT và các Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 25/04/2016 0
573 1114/SNV-CCVC Về việc đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức 25/04/2016 Sở Nội vụ 0
574 296/TB-UBND Giới thiệu chức danh, chữ ký của ông Đàm Quang Hưng Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu 25/04/2016 UBND quận Liên Chiểu 0
575 2602/QĐ-UBND Về việc thành lập Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng 24/04/2016 0
576 1127/VP-QLDTu V/v Thông tư số 55/2016/TT-BTC về quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tưu theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư 20/04/2016 0
577 2341/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng 18/04/2016 0
578 1097/VP-KTTH V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 18/04/2016 0
579 30-BC/VPTU Giữa tháng 4 năm 2016 18/04/2016 0
580 85/TB-VP Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng tại cuộc họp về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố 18/04/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập