VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
521 1614/VP-NC V/v thông báo văn bản ban hành của Chính phủ 07/06/2016 0
522 12/TB-BTCD V/v giới thiệu chữ ký của Trưởng ban Tiếp công dân thành phố, Phó Trưởng ban Tiếp công dân thành phố Đà Nẵng 07/06/2016 0
523 3478/QĐ-UBND Về việc trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại (là mẹ hoặc cha) không có nguồn nuôi dưỡng 02/06/2016 0
524 55/QĐ-HĐND QĐ v/v thành lập VP HĐND TPĐN 02/06/2016 Hội đồng Nhân dân 0
525 346/TB-SKHCN Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 01/06/2016 0
526 258/SKHCN-VP Thông báo và giới thiệu chữ ký 01/06/2016 0
527 17/2016/QĐ-UBND Ban hành Quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 31/05/2016 0
528 115/TB-TTUD Về việc thay đổi tên đơn vị và mẫu dấu 31/05/2016 0
529 17/TB-SDL Về việc phân công lãnh đạo Sở DL 31/05/2016 Sở Du lịch 0
530 75/TB-UBND Về việc ghi nhận kết quả xây dựng danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" và mô hình "Tuyến đường văn minh đô thị" "Chợ văn minh thương mại" năm 2015 30/05/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập