VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
371 3005/VP-KT2 V/v đính chính Thông tư số 16/2016/TT-BTTTT ngày 28/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông 24/08/2016 0
372 218/TB-TTTT Về việc đổi tên gọi và giới thiệu mẫu dấu 21/08/2016 0
373 809/BC-SKHCN Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2016 21/08/2016 0
374 112/QĐ-STTTT V/v phân công công việc tạm thời giữa Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng 18/08/2016 Sở Thông tin và Truyền thông 0
375 1298/SVHTT-XDNSVHGD Vv triển khai Hướng dẫn treo Cờ Tổ quốc 17/08/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
376 195/BC-SVHTT Kết quả thực hiện Năm văn hóa, văn minh đô thị 2016 17/08/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
377 193/HD-SVHTT Việc treo Cở Tổ quốc trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 16/08/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
378 104/BC-SKHCN kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tháng 8/2016 và dự kiến một số nhiệm vụ tháng 9/2016 16/08/2016 0
379 77-KL/TU Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI về chuyên đề đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trọng điểm và tăng cương xử lý các điểm nóng 14/08/2016 0
380 127/TB-UBND V/v treo cơ, khẩu hiệu và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 71 năm Quốc khánh nước Cộng hào XHCNVN 14/08/2016 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập