VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
351 26/NQ-HĐND NQ học phí mầm non, phổ thông 06/09/2016 Hội đồng Nhân dân 0
352 27/NQ-HĐND NQ học phí giáo dục nghề nghiệp 06/09/2016 Hội đồng Nhân dân 0
353 6077/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2016-2020" 05/09/2016 0
354 7066/VPCP-TCCV Sao gửi 7066/VPCP - 25/08/2016 - Văn Phòng Chính Phủ Xác định tuổi của đảng viên 04/09/2016 UBND thành phố Đà Nẵng 0
355 26/CT-TTg Về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp 04/09/2016 0
356 6026/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng 04/09/2016 0
357 93/TTKHCN-TB Về việc thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của ông Bùi Hữu Thơ, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Ứng dụng TBKHCN Bác Ninh 31/08/2016 0
358 64-BC/TU Tháng 8 năm 2016 31/08/2016 0
359 5931/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 30/08/2016 1
360 220/BC-SVHTT Kết quả thực hiện Năm văn hóa văn minh đô thị 2016 30/08/2016 Sở Văn hóa và Thể thao 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập