VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
231 4296 V/v thông báo văn bản mới ban hành 29/12/2011 0
232 27 Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 04/01/2012 0
233 43 Về việc thành lập Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu 08/01/2012 0
234 78 Vv/ thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 10/01/2012 0
235 73/TB-SNV Thông báo kết quả thi tuyển công chức hành chính 2011 16/01/2012 0
236 684/QD-UBND qUYẾT ĐỊNH ban hành chương trình hành động 17/01/2012 0
237 798/QĐ-UBND QĐ Phân công giữa Chủ tịch, các Phó chủ tịch theo dõi, chỉ đạo triển khai xây dựng 12 công trình trọng điểm 2012 18/01/2012
238 701/QĐ-UBND Phê duyệt phương án bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng TT CNSH 18/01/2012
239 15 Về việc chấn chỉnh việc đi học trong giờ hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 30/01/2012 0
240 544 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước, lập lại trật tự kỷ cương trong một số lĩnh vực 01/02/2012 0
Tìm kiếm nâng cao >>









Đăng nhập