VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
171 17/2011/QĐ-UBND Về việc sửa đổi Điều 6 và Điều 30 Quy chế cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của ỦY ban nhan đan thành phố Đà Nẵng 03/07/2011 0
172 1117/ V/v chương trình học bổng ASEAN của chính phủ NewZealand 03/07/2011 0
173 2131 V/v thông báo văn bản mới ban hành 04/07/2011 0
174 2189 V/v kinh phí tổ chức kiểm tra chất lượng mũ bảo hiểm tại các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm 10/07/2011 0
175 5885 Về việc ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và sử dụng Vùng đệm Trung tâm Giáo dục - dạy nghề 05-06/CP thành phố Đà Nẵng 11/07/2011 1
176 1674 Giới thiệu chữ ký Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ông Trần Văn Tùng 18/07/2011
177 1685 Thông báo giới thiệu chữ ký ông Mai Hà - Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ Khoa học và công nghệ - bà Lê Thị Việt Lâm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế Bộ Khoa học và công nghệ 19/07/2011
178 91 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2016 29/07/2011
179 12 Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ thành phố thành phố Đà Nẵng 02/08/2011 0
180 104 V/v thông báo số diện thoại của Ban Giám đốc, các phòng nghiệp vụ và các phòng cảnh sát PC và CC tại địa phương 08/08/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập