VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
161 339 Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký 16/05/2011 0
162 865 V/v học bổng ngắn hạn tại Ấn Độ 18/05/2011 0
163 28 Về việc giới thiệu chức danh, chữ ký 24/05/2011 0
164 148 Về nội dung cuộc họp giao ban thường kỳ của Lãnh đạo UBND thành phố với Giám đốc các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện tháng 5 năm 2011 29/05/2011 0
165 2570 Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh khóa 24 31/05/2011 0
166 4931 Về việc thu nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao quyền sử dụng đất ở 13/06/2011 0
167 26/2011/TTLT Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trwofng tiểu học, trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông 15/06/2011 0
168 84/2011//TT-BTC Hướng dẫn một số chính sahcs tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ 15/06/2011 0
169 5259 Phê duyệt Chương trình Bảo vệ trẻ em thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2015 21/06/2011
170 5366 Về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên 23/06/2011
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập