VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
151 626 Về việc triển khai hoạt động Trung tâm phụ sản nhi 07/04/2011 0
152 2032 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP và Nghị định số 23/2011/NĐ-CP của Chính phủ 12/04/2011 0
153 2033 V/v trợ cấp khó khăn theo QĐ số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng chính phủ 12/04/2011 0
154 343 V/v tuyển sinh đào tạo trình độ Thác sĩ chuyên ngành chính sahcs công chương trình học bổng 13/04/2011 0
155 365 V/v thông báo tuyển sinh lớp cao học Quốc tế Okayama - Hế khóa 5 (2011-2015) 18/04/2011 0
156 381.TB-DHKT V/v tuyển sinh chương trình Thạc sĩ chính sách công, năm học 2011-2013 24/04/2011 0
157 3714 V/v phê duyệt danh mục tài sản tạm dừng mua sắm phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo nghị quyết số 11/2011/NQ-CP của Chính phủ 03/05/2011 0
158 2681 V/v tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/7/2010 của Chủ tịch UBND thành phố 10/05/2011 0
159 34/2011/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức 16/05/2011 0
160 2828.UBND-VX V/v tăng cường công tác phòng chống tệ nạn ma túy 16/05/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập