VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
141 337/VP-KT1 V/v thông báo các văn bản mới của Kiểm toán Nhà nước 09/02/2017 0
142 328/VP-KT2 V/v thông báo văn bản mới 08/02/2017 0
143 329/VP-KT2 V/v thông báo văn bản mới 08/02/2017 0
144 116/TB-SKHCN về việc giwosi thiệu chức danh, chữ ký Phó Giám đốc Sở 08/02/2017 0
145 49/TB-ĐHSP Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Hiệu trưởng Trường Đại học sư phạm tiếp tục nhiệm kỳ 2014-2019 08/02/2017 0
146 315/VP-QLĐth V/v triển khai áp dụng nội dung Thông tư số 52/2016/TT-BTNMT ngày 30/12/2016 07/02/2017 0
147 785/-UBND Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 06/02/2017 UBND thành phố Đà Nẵng 0
148 113-TB/QU Giới thiệu chức danh, chữ ký và số điện thoại của đồng chí Bí thư Quận ủy Thanh Khê 06/02/2017 0
149 669/QĐ-UBND Về việc ban hành Đề án "Phát triển hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2017-2020" 06/02/2017 0
150 659/QĐ-UBND Về việc ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước thành phố Đà Nẵng năm 2017 03/02/2017 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập