VĂN BẢN PHỔ BIẾN VĂN BẢN PHỔ BIẾN

Số ký hiệu Cơ quan ban hành
Trích yếu Người ký
Lĩnh vực Loại văn bản
Ngày ban hành (Từ ngày)
Ngày ban hành (Đến ngày)
STT Số ký hiệu văn bản Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm Lượt tải
111 1333 Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất quận Thanh Khê giai đoạn 2010-2010 17/02/2011 0
112 328 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sach Khoa học và cong nghệ năm 2012 17/02/2011 0
113 1315 Về việc coogn nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 17/02/2011 0
114 500 V/v thông báo văn bản mới ban hành 21/02/2011 0
115 282 Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với coogn tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới 23/02/2011 0
116 129 V/v truyển sinh thạc sĩ năm 2011 23/02/2011 0
117 128 V/v tuyển sinh Tiến sĩ năm 2011 23/02/2011 0
118 03 Về việc khẩn trương tăng cường thực hiện nghiêm túc và triệt để việc tiết kiệm điện năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 23/02/2011 0
119 560 V/v thông báo văn bản mới ban hành của Trung ương 27/02/2011 0
120 571 V/v thông báo văn bản mới ban hành 27/02/2011 0
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập