Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO BẤT ĐỘNG SẢN
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Institute for Research and Training Real Estate
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài
Trụ sở chính Tòa nhà Quang Nguyễn, 244C Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0859.143143; Email: cskh.tri@gmail.com
Tổng số vốn 1.000.000.000 VNĐ
Cơ quan quyết định thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đào tạo Thế Giới Bất Động Sản
Cơ quan quản lý trực tiếp
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Nguyễn Đức Lập
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu khoa học về quan hệ sản xuất kinh doanh, về kinh doanh và quản trị kinh doanh để ứng dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành xây dựng và bất động sản;
- Nghiên cứu về khoa học giáo dục ứng dụng vào việc đào tạo nâng cao trình độ nhân lực ngành xây dựng và bất động sản;
- Nghiên cứu xã hội học chuyên đề (hành vi người tiêu dùng);
- Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị và nông thôn;
- Dịch vụ nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu ngành xây dựng và bất động sản;
- Dịch vụ nghiên cứu xây dựng và phát triển hệ thống thông tin ngân hàng dữ liệu, lưu trữ điện tử ngành xây dựng và bất động sản;
- Dịch vụ môi giới chuyển giao công nghệ;
- Dịch vụ đào tạo, tư vấn chuyển giao kết quả nghiên cứu, thông tin khoa học, huấn luyện bồi dưỡng chuyên môn theo lĩnh vực liên quan đến bất động sản và xây dựng;
- Hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật./.
Ngày cấp phép 29/06/2019
Ghi chú Đăng ký lần 2: ngày 29/6/2019. Đăng ký lần đầu: ngày 07/9/2018
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập