Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG NĂNG LỰC THÍCH ỨNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Center for Adaptive Capacity Building Research
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài CAB
Trụ sở chính Số 55A đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0964 888 864
Email: cab.infor55a@gmail.com
Tổng số vốn 200.000.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
Quyết định thành lập số: 273/QĐ-LHH ngày 17/10/2017
Cơ quan quản lý trực tiếp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Trần Thy Tâm Nhàn
Lĩnh vực hoạt động 1. Nghiên cứu, đánh giá năng lực thích ứng của các nhóm đối tượng, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật… trong các lĩnh vực:
- Sức khỏe cộng đồng: dinh dưỡng, sức khỏe sinh sản, nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm;
- Nông nghiệp bền vững: chống sạt lở, cải tạo đất đã thoái hóa và bảo tồn hệ sinh thái trong canh tác nông nghiệp.
2. Tư vấn, hỗ trợ xây dựng năng lực thích ứng cho các nhóm đối tượng và lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu:
- Về phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, các bệnh liên quan đến sức khỏe sinh sản, nước và vệ sinh, an toàn vệ sinh thực phẩm;
- Về chống sạt lở kênh mương, cải tạo đất đã thoái hóa do các biện pháp canh tác không bền vững, các mô hình trồng trọt, chăn nuôi bền vững cấp hộ và nhóm hộ gia đình;
- Về các kỹ năng làm việc trong phát triển cộng đồng, giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ứng phó khẩn cấp gắn liền với phục hồi bền vững.
Ngày cấp phép 11/12/2017
Ghi chú Đăng ký lần thứ nhất, ngày 11/12/2017, số đăng ký: 13/2017
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập