Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM THÔNG TIN
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài
Trụ sở chính 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3822860
Email: ttttkhcn@danang.gov.vn
Tổng số vốn
Cơ quan quyết định thành lập UBND thành phố Đà Nẵng
Quyết định thành lập số: 137/2003/QĐ-UB ngày 15/9/2003
Cơ quan quản lý trực tiếp Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Trần Đình Tuấn CMND số: 200952040 Nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng Ngày cấp: 11/11/2010
Lĩnh vực hoạt động - Tổ chức thu thập, hệ thống hóa, phát triển và cung cấp các nguồn tin về KH&CN cho việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và nhu cầu của xã hội: Xây dựng, quản lý, khai thác, duy trì và phát triển các cơ sở dữ liệu về KH&CN; Xây dựng kho tư liệu KH&CN.
- Tổ chức các hình thức tuyên truyền, phổ biến thông tin KH&CN của địa phương: Xuất bản các ấn phẩm thông tin chuyên đề về KH&CN; Tổ chức lớp tập huấn, hội thảo trong lĩnh vực KH&CN; Thông tin tuyên truyền thông qua trang thông tin điện tử, các kênh thông tin đại chúng.
- Tổ chức lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ KH&CN vào cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN; Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN và các nhiệm vụ khác;
- Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê về KH&CN tại địa phương;
- Tổ chức các sự kiện KH&CN, hoạt động chợ thiết bị và công nghệ; quản lý, vận hành Sàn giao dịch thiết bị và công nghệ phục vụ phát triển thị trường KH&CN của thành phố.
- Quản lý hoạt động và xuất bản Tạp chí Khoa học và Phát triển Đà Nẵng;
- Thực hiện các hoạt động đào tạo, tư vấn và dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, thống kê KH&CN.
- Hợp tác nghiên cứu, phát triển thông tin KH&CN trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
Ngày cấp phép 10/08/2017
Ghi chú Đăng ký lần 1, số 07/2017, ngày 10/8/2017
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập