Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ VIỆN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ XANH
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Institute of Green Technology Development
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài InGREENTECH
Trụ sở chính Số 78, đường Ngô Quyền, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn
Cơ quan quyết định thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
Quyết định thành lập số 194/QĐ-LHH ngày 02/8/2017
Cơ quan quản lý trực tiếp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Huỳnh Thị Kim Cúc CMND: 200057542 Nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng Ngày cấp: 29 tháng 7 năm 2004
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu các lĩnh vực khoa học công nghệ, bao gồm: Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội; Các lĩnh vực khác mà pháp luật không cấm. Trọng tâm là Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học nông nghiệp.
- Phát triển công nghệ, bao gồm triển khai thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm các lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội; Các lĩnh vực khác mà pháp luật không cấm.
- Dịch vụ khoa học và công nghệ, bao gồm: Hoạt động chuyển giao công nghệ; Dịch vụ tư vấn; Dịch vụ sở hữu trí tuệ; Hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; Dịch vụ thông tin, thư viện, lưu trữ; Dịch vụ dịch thuật, biên tập, xuất bản cho KH&CN; Hoạt động điều tra cơ bản định kỳ, thường xuyên; Thống kê, điều tra xã hội; Dịch vụ khoa học và công nghệ khác.
Ngày cấp phép 11/08/0217
Ghi chú Đăng ký lần 1, số 08/2017, ngày 11/8/2017
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập