Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐIỆN TỬ, TIN HỌC, TỰ ĐỘNG HÓA MIỀN TRUNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Vietnam Research Institute of Electronics Informatics and Automatinon Branch in Central Region
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài VIELINA-CR
Trụ sở chính K25/16 Đường Lý Thường Kiệt, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn 1.000.000.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập Viên Nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hóa
Quyết định thành lập: số 028/QĐ-VĐT ngày 21/02/2012
Cơ quan quản lý trực tiếp Viên Nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hóa
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Ngô Văn Sỹ
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc các lĩnh vực điện tử, cơ điện tử, công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa;
- Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn thiết kế, thiết kế và thẩm định thiết kế các hệ thống điện, điện tử viễn thông và tự động hóa; Chế tạo thi công, lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa các thiết bị và hệ thống trang thiết bị cơ điện, điện tử, điện lạnh, viễn thông, mạng máy tính và tự động hóa;
- Xây dựng và phát triển các quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo trong các lĩnh vực nêu trên,
Ngày cấp phép 19/02/0214
Ghi chú - Cấp lần đầu: số 03/2013, ngày 13/3/2013 - Cấp lần 2, số 03/2014, ngày 19/02/2014
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập