Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Center for Engineering and Technology Training and Consultancy
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài
Trụ sở chính Kiốt số 2, 48 Cao Thắng, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3530103
Email: pctho@dct.udn.vn
Tổng số vốn 429.602.800 đồng
Cơ quan quyết định thành lập Đại học Đà Nẵng
Quyết định thành lập: số 146/QĐ-ĐHĐN ngày 06/01/2012
Cơ quan quản lý trực tiếp Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Họ và tên: Phan Cao Thọ CMND: 201752490 Nơi cấp: Công an thành phố Đà Nẵng Ngày cấp: 06 tháng 3 năm 2014
Lĩnh vực hoạt động - Thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong và ngoài nước;

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về kỹ thuật công nghệ, ngoại ngữ chuyên ngành cho các đối tượng có nhu cầu;

- Liên kết hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trong lĩnh vực chuyển giao khoa học công nghệ.
Ngày cấp phép 31/03/2017
Ghi chú Đăng ký lần đầu ngày 31/3/2017, số đăng ký: 03/2017
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập