Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM LIÊN KẾT SÁNG TẠO
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Center of Linking to Creation
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài
Trụ sở chính K134/2 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn 300.000.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập cá nhân
Biên bản họp Hội đồng sáng lập ngày 01/3/2017
Cơ quan quản lý trực tiếp không có
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Họ và tên: Trần Ngọc Tuấn CMND: số 201391610 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp ngày 29/11/2005
Lĩnh vực hoạt động - Y học lâm sàng: Chấn thương, chỉnh hình, phục hồi chức năng, vật lý trị liệu. Lão khoa, điều dưỡng.
- Y học dự phòng: Y tế công cộng.
- Kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông.
- Khoa học giáo dục: Khoa học giáo dục nói chung (bao gồm cả sư phạm học, lý luận giáo dục). Giáo dục chuyên biệt cho người khuyết tật.
- Xã hội học.
- Dịch vụ thông tin khoa học và công nghệ: Dịch vụ tra cứu và chỉ dẫn thông tin khoa học và công nghệ. Dịch vụ triển lãm khoa học và công nghệ; tổ chức chợ công nghệ và thiết bị.
- Dịch vụ chuyển giao công nghệ: Dịch vụ môi giới chuyển giao công nghệ (hỗ trợ các bên có nhu cầu mua hoặc bán tìm kiếm đối tác để ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ). Dịch vụ xúc tiến chuyển giao công nghệ (tạo, tìm kiếm cơ hội và thúc đẩy chuyển giao công nghệ; quảng cáo, giới thiệu, trưng bày công nghệ; tổ chức chợ, hội chợ, triển lãm công nghệ và trung tâm giao dịch công nghệ).
Ngày cấp phép 01/06/2017
Ghi chú Đăng ký lần đầu, ngày 01/6/2017, số đăng ký: 06/2017
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập