Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐÀ NẴNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài
Trụ sở chính
Tổng số vốn
Cơ quan quyết định thành lập
Cơ quan quản lý trực tiếp
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức
Lĩnh vực hoạt động
Ngày cấp phép
Ghi chú Quyết định số 05/QĐ-SKHCN ngày 12/01/2016 của Sở Khoa học và Công nghệ Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập