Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM TƯ VẤN HỘI ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Centre for Electrical Engineering Consulting of Electrical Engineering Assocciation of Central Region and Highland
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài CECHEEA
Trụ sở chính 393 Trưng Nữ Vương, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn 200.000.000 VNĐ
Cơ quan quyết định thành lập
Cơ quan quản lý trực tiếp Hội Điện lực miền Trung và Tây Nguyên
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Diệu Tuấn
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu khoa học và công nghệ, áp dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật mới, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện lực và năng lượng.
- Thông tin tuyên truyền, đào tạo bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ về khoa học công nghệ và tổ chức quản lý trong lĩnh vực điện lực và năng lượng.
- Thực hiện các dịch vụ tư vấn xây dựng, quản lý dự án công trình điện đến 35 KV; khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư, thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp đến 110 KV, điện động lực, chiếu sáng công cộng, các công trình xây dựng dân dụng, công trình viễn thông; thẩm định dự án đầu tư, thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán, lập và đánh giá hồ sơ mời thầu; giám sát thi công xây dựng các công trình điện đến 110 KV, công trình xây dựng dân dụng, chiếu sáng công cộng, công trình viễn thông, giám sát lắp đặt thiết bị.
Ngày cấp phép 23/11/2010
Ghi chú Đăng ký lần đầu ngày 23 tháng 11 năm 2010. Số đăng ký: 07/2010.
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập