Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ FPT ĐÀ NẴNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài FPT International Academic Center -Danang City
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài FIADN
Trụ sở chính 137 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn 14.144.000.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập Trường Đại học FPT
Quyết định thành lập số 1104/QĐ-ĐHFPT ngày 30/12/2015
Cơ quan quản lý trực tiếp Trường Đại học FPT
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Huỳnh Tấn Châu
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu, triển khai các ứng dụng phần mềm, các công cụ, chương trình, giáo trình, phương pháp luận đào tạo gắn với công nghệ phần mềm.
- Tư vấn, thử nghiệm các sản phẩm phần mềm, chuyển giao công nghệ, đào tạo bồi dưỡng về công nghệ phần mềm.
- Hợp tác trong và ngoài nước triển khai các nội dung hoạt động theo quy định của pháp luật.
Ngày cấp phép 13/01/2016
Ghi chú Đăng ký lần đầu, ngày 13/01/2016 (Số đăng ký: 01/2016)
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập