Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÀ NẴNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Danang Environmental Protection and Sustainable Development Center
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài
Trụ sở chính K20/6/ đường Phạm Văn Nghị, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn 200.000.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Đà Nẵng
Quyết định thành lập số 01/QĐ-HBVTN&MT ngày 07/4/2014
Cơ quan quản lý trực tiếp Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Huỳnh Ngọc Thạch
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu về đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.
- Tuyên truyền về đa dạng sinh học, môi trường, tài nguyên thiên nhiên và biến đổ khí hậu.
- Tư vấn, phản biện các dự án có liên quan đến tài nguyên thiên nhiên, biến đổi khí hậu và môi trường.
- Lập đánh giá tác dộng môi trường, tư vấn, thiết kế và chuyển giao công nghệ xử lý ô nhiễm trong lĩnh vực môi trường, các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học.
Ngày cấp phép 01/07/2014
Ghi chú Đăng ký lần đầu, ngày 01/7/2014 (Số đăng ký: 06/2014)
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập