Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG MIỀN TRUNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Center for Development of Building Technology in Central Region
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài IBST/CR
Trụ sở chính Số 21 đường Thanh Thủy, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn 2.000.000.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Quyết định thành lập số 578/QĐ-VKH ngày 30/5/2013
Cơ quan quản lý trực tiếp Viện Khoa học Công nghệ xây dựng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Nguyễn Tiến Bình
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong xây dựng; Biên soạn quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong các công trình trọng điểm quốc gia;
- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng và công trình xây dựng; Tổ chức tư vấn và thực hiện dịch vụ kỹ thuật các công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và xây dựng chuyên ngành; Thiết kế, thi công bảo tồn, trùng tu công trình kiến trúc cổ, công trình di tích; Thi công xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình; Sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị công nghệ, thiết bị thí nghiệm xây dựng; Bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến thông tin về khoa học công nghệ xây dựng, tiêu chuẩn xây dwungj và các chuyên đề kỹ thuật phục vụ công tác xây dựng;
- Hợp tác trong và ngoài nước triển khai các nội dung hoạt động nêu trên.
Ngày cấp phép 21/08/2013
Ghi chú Đăng ký lần đầu ngày 21/8/2013 (Số đăng ký: 06/2013)
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập