Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Action for Environment and Community
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài AEC
Trụ sở chính K759/11 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn 210.000.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
Cơ quan quản lý trực tiếp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Phan Thị Nữ
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu, tư vấn quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo tồn đa dạng sinh học; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu;
- Hỗ trợ phát triển cộng đồng: Cải thiện sinh kế; nâng cao nhận thức và vai trò của cộng đồng;
- Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ với các đối tác trong và ngoài nước; xuất bản sản phẩm truyền thông trong lĩnh vực liên quan.
Ngày cấp phép 31/12/2015
Ghi chú Đăng ký lần đầu, ngày 31/12/2015 (Số đăng ký 12/2015))
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập