Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Danang Riverwatch
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài DRW
Trụ sở chính Số 19 đường Trần Xuân Soạn, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Email: support@danangriverwatch.org
Tổng số vốn 326.000.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
Cơ quan quản lý trực tiếp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Nguyễn Thị Hồng Thúy
Lĩnh vực hoạt động - Giám sát và kiểm soát chất lượng môi trường nước dựa vào cộng đồng;
- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến môi trường nước;
- Giáo dục và truyền thông bảo vệ môi trường nước;
- Phối hợp xây dựng và vận động thực hiện các chính sách liên quan đến quan trắc chất lượng, bảo vệ và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước.
Ngày cấp phép 31/08/2016
Ghi chú Đăng ký lần đầu, ngày 31/8/2016 (Số đăng ký: 14/2016)
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập