Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG VIỆT
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Center for International Cooperation and Vietnam Talent Development
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài
Trụ sở chính Số 101, đường Phạm Tu, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn 300.000.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực- Nhân tài Việt Nam
Quyết định thành lập số 89/QĐ-TWH ngày 12/10/2012
Cơ quan quản lý trực tiếp Hội Khoa học Phát triển nguồn Nhân lực- Nhân tài Việt Nam
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Trần Dũng
Lĩnh vực hoạt động - Triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, nhân tài, quản trị kinh doanh, khoa học và công nghệ môi trường, ngôn ngữ học, khoa học giáo dục và phát triển nông lâm nghiệp tại các vùng nông thôn và miền núi;
- Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: Xúc tiến chuyển giao công nghệ, thông tin, tư vấn, chuyển giao công nghệ, đào tạo, liên kết đào tạo, tư vấn du học, huy động nguồn lực và tổ chức hội nghị, hội thảo trong lĩnh vực trên;
- Hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực trên, phát triển cộng đồng xã hội, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.
Ngày cấp phép 28/08/2020
Ghi chú Đăng ký lần đầu, ngày 07/01/2013 (Số đăng ký: 02/2013) Đăng ký lần thứ hai, ngày 28/8/2020, SĐK: 06/2020
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập