Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH VÀ CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN HỢP QUY VIETCERT
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài VietCert Certification and Inspection Centre
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài
Trụ sở chính Số 28 đường An Xuân, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.6563399
Fax: 0236.3617519
Tổng số vốn 5.000.000.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập Công ty Cổ phần Chứng nhận Vietcert và bà Phan Thị Chính
Quyết định thành lập số 281/2016-QĐ ngày 11/8/2016 của Công ty Cổ phần Chứng nhận Vietcert
Cơ quan quản lý trực tiếp
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Phạm Thị Thùy Trâm
Lĩnh vực hoạt động - Dịch vụ khoa học và công nghệ: Chứng nhận các hệ thống quản lý và sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn; Giám định máy móc, thiết bị; Giám định chất lượng, số lượng, bao bì, giá trị hàng hóa, xuất xứ sản phẩm hàng hóa; Giám định tổn thất, độ an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch, kết quả thực hiện dịch vụ; Thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, sửa chữa phương tiện đo;
- Đào tạo kiến thức chuyên môn và kiến thức về đánh giá sự phù hợp;
- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ: vi sinh nông nghiệp, thực phẩm và đồ uống.
Ngày cấp phép 06/12/2017
Ghi chú Cấp lần 1, ngày 19/10/2016 (Số đăng ký: 16/2016) Cấp lần thứu hai ngày 06/12/2017. Số đăng ký 12/2017
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập