Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ VIỆN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ DNIIT
Tên viết tắt DNIIT
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Danang International Institute of Technology
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài
Trụ sở chính Khu B - Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn
Cơ quan quyết định thành lập Đại học Đà Nẵng
Cơ quan quản lý trực tiếp Đại học Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức Đại học Đà Nẵng
Người đứng đầu tổ chức Lê Thành Nhân CCCD số 001052007714 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 23/5/2019
Lĩnh vực hoạt động - Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các dịch vụ, tư vấn khoa học, công nghệ trong cộng đồng;
- Tổ chức hợp tác nghiên cứu, sáng chế, hội nghị, hội thảo, công bố các nghiên cứu khoa học có tính liên ngành dựa trên việc khai thác năng lực của các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Đà Nẵng với các đối tác trong và ngoài nước;
- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn các các cuộc thi sáng tạo do Viện cấp chứng chỉ với các tổ chức khoa học công nghệ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
- Tổ chức kho lưu trữ thông tin khoa học điện tử mở quốc tế HAL nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên Đại học Đà Nẵng tiếp cận nguồn dữ liệu thông tin khoa học./.
Ngày cấp phép 05/03/2021
Ghi chú Giấy chứng nhận số 03/2021 ngày 05/3/2021
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập