Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN VIỆC LÀM, DU HỌC TỰ TÚC THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài The Counselling Centre for Employment and self-Supporting Overseas Studies, the University of Danang
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài CESO
Trụ sở chính Số 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn 621.500.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quyết định thành lập số 1849/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 29/4/2002
Cơ quan quản lý trực tiếp Đại học Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Nguyễn Hữu Hiển
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu chính sách lao động, nghiên cứu thị trường lao động, nghiên cứu nhu cầu lao động, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên;
- Tư vấn cho sinh viên, học sinh và người sử dụng lao động về chính sách lao động và việc làm, hướng nghiệp và đào tạo nghệ;
- Huấn luyện ngắn hạn về ngành nghề mà học sinh, sinh viên định theo học;
- Giới thiệu việc làm, học nghề cho các dối tượng học sinh, sinh viên, người lao động;
- Tổ chức cung ứng lao dộng, đặc biệt là lao động có trình độ và chất lượng cao cho các doanh nghiệp;
- Cung cấp các thông tin cần thiết về thị trường lao động cho các thị trường, các tổ chức kinh tế-xã hội, các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
- Tổ chức du học tự túc cho các dối tượng học sinh, sinh viên, cán bộ nghiên cứu và cán bộ giảng dạy.
Ngày cấp phép 14/05/2012
Ghi chú - Đăng ký lần đầu, ngày 02/4/2008 - Đăng ký lần hai, ngày 14/5/2012 (Số dăng ký: 08/2012)
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập