Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Quality Assurance & Testing Center of Da Nang
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài QUATEST DANANG
Trụ sở chính Đường Cẩm Bắc 7, khu dân cư Đông Phước, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0511.3674984 - 0511.3638776
Fax: 0236.3638771
Website: quatestdanang.com.vn
Tổng số vốn 3.531.000.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
Quyết định thành lập số: 32/QĐ-SKHCN ngày 30/3/2010
Cơ quan quản lý trực tiếp Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Phạm Văn Thọ
Lĩnh vực hoạt động - Thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; Các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; Kiểm tra; hiệu chuẩn, kiểm chuẩn các thiết bị thuộc lĩnh vực y tế; Kiểm định kỹ thuật an toàn các máy, thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động;
- Thực hiện tư vấn, đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ công trình phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;
- Thực hiện dịch vụ về đào tạo, tuyên truyền, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn và kiểm soát bức xạ, an toàn lao động cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.
Ngày cấp phép 31/05/2016
Ghi chú Đăng ký lần đầu, ngày 23 tháng 6 năm 2010 (số đăng ký 04/2010) Đăng ký lần thứ hai, ngày 31 tháng 5 năm 2016 (Số đăng ký: 09/2016)
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập