Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ TƯ VẤN CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ ĐÀ NẴNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Danang Energy Conservation and Technology Consultant Center
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài DECC
Trụ sở chính Địa chỉ: Số 51A Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3891095; 0236.3892822
Email: bandhv@danang.gov.vn
Tổng số vốn
Cơ quan quyết định thành lập UBND thành phố Đà Nẵng
Quyết định thành lập số 136/2003/QĐ-UB ngày 15/9/2003
Đổi tên theo Quyết định số 7336/QĐ-UBND ngày 10/9/2008
Đổi tên theo Quyết định số 8826/QĐ-UBND ngày 17/11/2010
Cơ quan quản lý trực tiếp Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Dương Hoàng Văn Bản
Lĩnh vực hoạt động - Tổ chức nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước; Thực hiện đào tạo, chuyển giao, thương mại hóa và nhân rộng các tiến bộ khoa học công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất và đời sống;
- Xây dựng các mô hình ứng dụng các công nghệ mới, kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng; Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ; Tư vấn ISO, an toàn bức xạ, đánh giá và chuyển giao công nghệ, bảo vệ môi trường;
- Triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng về lĩnh vực sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, năng lượng tái tạo phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố;
- Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về lĩnh vực khoa học công nghệ, tiết kiệm năng lượng, định chuẩn năng lượng, kiểm toán năng lượng, phân tích thử nghiệm và bảo vệ môi trường;
- Hợp tác nghiên cứu, phát triển khoa học và công nghệ trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
Ngày cấp phép 12/10/2016
Ghi chú - Đăng ký lần đầu, ngày 12/02/2004 (số đăng ký 01/2004/GCN-SKHCN) - Đăng ký lần thứ năm, ngày 12/10/2016 (Số đăng ký: 15/2016)
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập