Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐÀ NẴNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Danang Biotechnology Center
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài DanaBC
Trụ sở chính Tổ 25, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.2241353
Email: ttcnsh@danang.gov.vn
Tổng số vốn
Cơ quan quyết định thành lập UBND thành phố Đà Nẵng
Quyết định thành lập: số 8725/QĐ-UBND ngày 12/11/2010
Cơ quan quản lý trực tiếp Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Đặng Ngọc Sơn
Lĩnh vực hoạt động - Xây dựng định hướng phát triển, chương trình, mục tiêu nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ trong các lĩnh vực: nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến thực phẩm, y tế và môi trường.
- Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ sinh học tiên tiến vào sản xuất, liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm công nghệ sinh học theo quy định của pháp luật. Sản xuất, chế biến, kinh doanh các sản phẩm sinh học phục vụ các ngành công nghiệp, nông nghiệp.
- Tiếp nhận, chuyển giao, dịch vụ, tư vấn và triển khai kỹ thuật hiện đại về công nghệ sinh học.
- Quản lý lưu trữ và sưu tập nguồn gen phục vụ cho công tác nghiên cứu, chọn tạo, phục tráng và nhân nhanh giống cây con bằng công nghệ sinh học.
- Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
Ngày cấp phép 11/04/2017
Ghi chú Đăng ký lần đầu ngày 11/4/2017 (Số đăng ký: 04/2017)
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập