Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM THỦY SẢN VÙNG 2
Tên viết tắt Trung tâm Chất lượng vùng 2
Tên viết bằng tiếng nước ngoài National Agro-forestry-Fishertes Quality Assurance Departmenr Branch 2
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài NAFIQAD Branch 2
Trụ sở chính Số 31 đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn 17.504.711.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định thành lập số 4026/QĐ-BNN-TCCB ngày 17/12/2008
Cơ quan quản lý trực tiếp Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Đinh Thành Phương
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ công nghệ, kỹ thuật; tham gia xây dựng và phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật chuyên nghành trong lĩnh vực chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối.
- Dịch vụ chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy đối với hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, phi thực phẩm; sản phẩm nông lâm thủy sản và muối dùng làm thực phẩm và phi thực phẩm. Kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với thực phẩm và phi thực phẩm nông lâm thủy sản và muối.
- Dịch vụ kiểm nghiệm, xét nghiệm bệnh thủy sản; đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản và muối.
- Dịch vụ tư vấn nâng cấp điều kiện sản xuất; các chương trình quaản lý chất lượng...
Ngày cấp phép 04/04/2012
Ghi chú Đăng ký lần ddaayuf, ngày 04/4/2012 (Số đăng ký: 03/2012)
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập