Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ VIỆN NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG DEMING
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài DEMING PRODUCTIVITY QUALITY INSTITUTE
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài PQI
Trụ sở chính - Số 28 An Xuân, phường An Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
- Địa điểm hoạt động khác:
Lô 21-22 B1.6, KDC Quang Thành 3B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.6562929
Fax: 0236.3617519
Tổng số vốn 5.000.000.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập Cá nhân
Cơ quan quản lý trực tiếp Không có
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Trần Hòa Duân
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ: Vi sinh nông nghiệp, thực phẩm và đồ uống; Quản lý và xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí); Phục hồi và tái tạo môi trường; Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học.
- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, sửa chữa phương tiện đo; Chứng nhận các hệ thống quản lý và sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn; Giám định số lượng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Tư vấn áp dụng các công cụ quản lý chất lượng.
- Đào tạo kiến thức chuyên môn và kiến thức về đánh giá sự phù hợp.
- Hợp tác theo lĩnh vực đăng ký phù hợp với luật định.
Ngày cấp phép 06/12/2017
Ghi chú Đăng ký lần đầu ngày 02/10/2015. Số đăng ký: 10/2015. Đăng ký lần ba ngày 06/12/2017. Số đăng ký: 11/2017.
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập