Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC THÁI BÌNH DƯƠNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài PACIFIC INSTITUTE FOR SCIENCE RESEARCH AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài PISHUD
Trụ sở chính 364 đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn 500.000.000 đồng
Cơ quan quyết định thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
Cơ quan quản lý trực tiếp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Dương Văn Lý
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu về các lĩnh vực: kinh tế và kinh doanh; thương mại quốc tế, vận tải và logistics; khoa học giáo dục nói chung; phương pháp nghiên cứu xã hội học; quy hoạch, phát triển đô thị nông thôn; ngôn ngữ; kiến trúc và xây dựng dân dụng.
- Thực hiện các dịch vụ: chuyển giao công nghệ; đánh giá phản biện đề tài khoa học; tổ chức hội thảo khoa học, hoạt động truyền thông, nghiên cứu thị trường; tổ chức hoạt động giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội.
- Đào tạo, liên kết đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng thuộc lĩnh vực hoạt động đăng ký cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu; tư vấn phát triển kinh tế và kinh doanh, về vận tải và logistics.
Ngày cấp phép 03/02/2016
Ghi chú Đăng ký lần đầu ngày 02/02/2015. Số đăng ký: 03/2015. Đăng ký lần hai ngày 03/02/2016. Số đăng ký: 02/2016.
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập