Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ SỐ HÓA TÀI LIỆU TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài
Trụ sở chính Số 08 đường Tiên Sơn 16, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn
Cơ quan quyết định thành lập Trung tâm Tin học và Số hóa tài liệu
Cơ quan quản lý trực tiếp Trung tâm Tin học và Số hóa tài liệu
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức Trung tâm Tin học và Số hóa tài liệu
Người đứng đầu tổ chức Trần Thị Hạnh
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin trong các lĩnh vực văn thư - lưu trữ, xây dựng, môi trường; Ứng dụng công nghệ vào số hóa tài liệu, bảo hiểm tài liệu.
- Dịch vụ khoa học công nghệ: Sản xuất và chuyển giao phần mềm tin học; Số hóa tài liệu, đào tạo chuyển giao công nghệ số hóa tài liệu; Tư vấn, cung cấp thiết bị và giải pháp bảo quản tài liệu số; Xây dựng cơ sở dữ liệu; Bảo hiểm tài liệu và chỉnh lý tài liệu; Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn về tin học, văn thư - lưu trữ.
- Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nhà nước thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật./.
Ngày cấp phép 04/01/2019
Ghi chú Đăng ký lần đầu. SĐK: 01/2019
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập