Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KIM CƯƠNG VÀ ĐÁ QUÝ THIÊN NHIÊN
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài
Trụ sở chính số 21 đường Nguyễn Bá Lân, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Tổng số vốn
Cơ quan quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu kim cương và đá quý thiên nhiên
Cơ quan quản lý trực tiếp Trung tâm Nghiên cứu kim cương và đá quý thiên nhiên
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức Trung tâm Nghiên cứu kim cương và đá quý thiên nhiên
Người đứng đầu tổ chức Trương Thị Hồng Nhung
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu khoa học về kim cương và đá quý thiên nhiên; nghiên cứu các phương pháp xác định chất lượng, phân biệt các loại khoáng vật;
- Tư vấn, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo, tổ chức hội thảo, thông tin khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế về kim cương và đá quý thiên nhiên./.
Ngày cấp phép 20/11/2018
Ghi chú
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập