Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN ĐẬP
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài
Trụ sở chính Số 573 Núi Thành (Tầng 3), phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.2215598, 0236.3653593; Email: sba2007@songba.vn
Tổng số vốn Hạch toán phụ thuộc
Cơ quan quyết định thành lập Công ty Cổ phần Sông Ba
Cơ quan quản lý trực tiếp Công ty Cổ phần Sông Ba
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Trần Ngọc Hoành
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu dự báo dài hạn nguồn nước phục vụ công tác vận hành phát điện các nhà máy thuỷ điện.
- Nghiên cứu phát triển, thực nghiệm khoa học tự nhiên và khoa học kỹ thuật: Nghiên cứu chế tạo phần cơ khí, phần điện thuộc nhà máy thuỷ điện; Phát triển, chuyển giao công nghệ và kỹ thuật về xây dựng công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, thiết bị cơ khí, điện thuộc nhà máy thuỷ điện.
- Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ trong lĩnh vực: Vận hành điều tiết lũ đơn hồ, liên hồ cho các công trình thuỷ điện, thuỷ lợi; Chống xâm nhập mặn, xói lở, xâm thực bờ biển; Quan trắc, dự báo khí tượng thuỷ văn.
- Nghiên cứu, chế tạo và cung cấp các thiết bị đo mưa, đo mực nước,… sử dụng trong quan trắc phục vụ vận hành hồ chứa.
- Tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát, quản lý các dự án thuỷ điện có công suất đến 30MW, đường dây và trạm biến áp đến 110kV.
- Tư vấn về kiểm định, giám định an toàn đập thuỷ điện, thuỷ lợi.
- Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp với quy định của pháp luật./.
Ngày cấp phép 18/07/2018
Ghi chú Đăng ký lần đầu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập