Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN NAM
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Southern Measurement and Testing Center - Danang Branch Office
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài SMETEST DANANG
Trụ sở chính Lô 7, khu phức hợp đô thị thương mại cao tầng Phương Trang, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
Số điện thoại: 0236.3668848
Email: info@smetest.vn
Điện thoại: 0236.3668848; Email: info@smetest.vn
Tổng số vốn
Cơ quan quyết định thành lập
Cơ quan quản lý trực tiếp
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức Trung tâm Kiểm định Hiệu chuẩn Đo lường miền Nam
Người đứng đầu tổ chức Phạm Tấn Dũng
Lĩnh vực hoạt động - Thông tin; huấn luyện bồi dưỡng; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, giám định số lượng, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tư vấn về đầu tư, trang bị và quản lý phòng đo lường thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tư vấn áp dụng các công cụ quản lý chất lượng; tư vấn xây dựng tiêu chuẩn; tư vấn xây dựng hệ thống đảm bảo về chất lượng, đo lường; dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật; dịch vụ môi giới, tư vấn chuyển giao công nghệ;
- Hợp tác trong và ngoài nước trong các lĩnh vực đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.
Ngày cấp phép 04/10/2018
Ghi chú Đăng ký lần đầu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập