Tổ chức khoa học và công nghệ Tổ chức khoa học và công nghệ

Tên tổ chức khoa học và công nghệ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ HỖ TRỢ HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG
Tên viết tắt
Tên viết bằng tiếng nước ngoài Center of Research and Community Inclusive Support
Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài CoRMIS
Trụ sở chính Số 04 Nguyễn Tuân, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0905 987 927; Email: maidung.cormis@gmail.com
Tổng số vốn 411.000.000 VNĐ
Cơ quan quyết định thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
Cơ quan quản lý trực tiếp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng
Hoạt động theo uỷ quyền của tổ chức
Người đứng đầu tổ chức Mai Thị Dung
Lĩnh vực hoạt động - Nghiên cứu: các mô hình, giải pháp, sáng kiến phù hợp để thúc đẩy khả năng hòa nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống của các nhóm yếu thế trong xã hội trong các lĩnh vực chính: xây dựng năng lực phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, khắc phục hậu quả sau thiên tai; giải tỏa các tổn thương về tâm lý; xây dựng năng lực phát triển cho các nhóm yếu thế; vận động chính sách; công nghệ thông tin.
- Ứng dụng: tổ chức thực hiện và điểu chỉnh để hoàn thiện các mô hình, giải pháp, sáng kiến đã nghiên cứu.
- Dịch vụ: cung cấp các dịch vụ trong các lĩnh vực đã nghiên cứu cho các bên liên quan để cùng thúc đẩy hòa nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống của các nhóm yếu thế trong xã hội.
Ngày cấp phép 10/07/2018
Ghi chú Đăng ký lần đầu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập