Thông tin về Lãnh đạo Sở

1. Giám đốc: Thái Bá Cảnh

Tel: (0236) 3830216

Email: canhtb@danang.gov.vn

 

2. Phó Giám đốc: Ông Huỳnh Văn Ngộ

Tel: (0236) 3830212

Email: ngohv@danang.gov.vn

 

3. Phó Giám đốc: Bà Vũ Thị Bích Hậu

Tel: (0236) 2215886

Email: hauvtb@danang.gov.vn

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập