Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng 17/05/2021

Thông báo về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng 04/03/2021

Thông cáo báo chí 11/10/2019

Thông cáo báo chí về nội dung xác minh thông tin của khách hàng phản ánh bị cân hành lý không chính xác khi làm thủ tục lên máy bay của Công ty Cổ phần hàng không Jetstar Pacific tại Sân bay Đà Nẵng

Quy chế cung cấp thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ 01/11/2018

Danh mục thông tin công khai của Sở Khoa học và Công nghệ 14/06/2018

Các lưu ý khi phóng viên, cơ quan báo chí đến liên hệ công tác với Sở Khoa học và Công nghệ 28/02/2018

Một số lưu ý công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 28/02/2018

MỘT SỐ THÔNG TIN ĐỂ NHẬN BIẾT THẺ NHÀ BÁO THỜI HẠN 2016 – 2020 DO BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẤP 28/02/2018

Thư chúc tết 2018 của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng 18/01/2018

Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Khoa học và Công nghệ 01/05/2017

Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập