Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
91 Thử nghiệm chế phẩm EM để xử lý môi trường tại bãi rác Khánh Sơn và hồ Thạc Gián. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
92 Cải tiến phương pháp tẩy tơ và lụa tơ tằm. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
93 Mối liên hệ giữa Đảng viên đương chức với cấp ủy ( và cộng đồng dân cư) nơi cư trú - Thực trạng và giải pháp. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
94 Tình hình sức khỏe và đặc điểm bệnh tật của nhân dân 4 xã miền núi thành phố Đà Nẵng Khoa học y, dược Đã Nghiệm thu
95 Cải tiến công nghệ mắc, hồ trên thiết bị có sẵn phù hợp dây chuyền dệt kiếm picanol để sản xuất vải chất lượng cao và thiết kế sản phẩm mới. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
96 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển tải các nghị quyết của Đảng đến cán bộ Đảng viên và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
97 Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quy hoạch hệ thống ao hồ nội thành thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
98 Sưu tầm nghiên cứu văn nghệ dân gian và lễ hội dân gian Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
99 Thiết kế và chế tạo hệ thống thu hồi bụi bông tại phân xưởng dệt kiếm picanol. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
100 Nghiên cứu xây dựng quy trình nhuộm vải kali và phòng co trong điều kiện thiết bị hiện có của công ty. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
101 Nghiên cứu thiết kế chế tạo buồng sơn sấy cho xe chở khách dưới 45 chỗ ngồi. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
102 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo dây chuyền sản xuxta hạt nhựa tái sinh. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
103 Thực trạng và giải pháp phòng chống ma túy trên địa bàn quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
104 Xây dựng tổ chức Đảng tại doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
105 Đổi mới cơ chế quản lý chương trình, đề tài khoa học và công nghệ của thành phố Đà Nẵng. khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
106 Sản xuất thử nghiệm nấm giống cấp II, III từ giống cấp I đối với một số loại nấm Khoa học nông nghiệp Đã Nghiệm thu
107 Văn xuôi Quảng Nam-Đà Nẵng sau 1975 những vấn đề lý luận và thực tế. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
108 Đánh giá các công trình kiến trúc cổ có giá trị của thành phố Đà Nẵng và các giải pháp bảo tồn, tôn tạo, khai thác sử dụng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
109 Điều tra nghiên cứu rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan vùng biển từ hòn Chảo đến nam đèo Hải Vân và bán đảo Sơn Trà. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
110 Điều tra, lập danh mục và xây dựng bộ tiêu bản các loài thực vật thân gỗ ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
111 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
112 Huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đẻ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
113 Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây dựng mô hình thâm canh lúa và sử dụng có hiệu quả đất dốc tại xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng. Khoa học nông nghiệp Đã Nghiệm thu
114 Một số giải pháp lớn nhằm phát triển kinh tế hộ nông dân và hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
115 Thiết kế chế tạo hệ thống xử lý sắt trong nước cấp phục vụ sản xuất tại công ty Dệt Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
116 Giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng bộ phường ở Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
117 Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
118 Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững có hiệu quả kinh tế biển thành phố Đà Nẵng. khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
119 Một số giải pháp phát triển hệ thống cây xanh đường phố thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
120 Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập