Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
71 Nghiên cứu xây dựng cổng thông tin bản đồ trực tuyến về điều kiện tự nhiên và thông tin tổng hợp kinh tế xã hội phục vụ quản lý điều hành của các cấp quản lý. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
72 Đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ ở thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
73 Xây dựng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng giáo dục các trường phổ thông mầm non và trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
74 Ứng dụng GIS trong quản lý các biển báo giao thông Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
75 Đặc điểm và các yếu tố nguy cơ nhiễm trùng huyết sơ sinh tại Bệnh viện Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
76 Xây dựng mô hình tổ chức quản lý và bảo vệ nguồn lợi san hô có sự tham gia của cộng đồng tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
77 Nghiên cứu thiết kế chế tạo van thủy lợi Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
78 Những biện pháp nâng cao hiệu quả phát triển ngành thương mại trên địa bàn quận Hải Châu Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
79 Đánh giá hiệu quả phương pháp SMART VN trong điều trị hỗ trợ các học viên nghiện ma túy tại Trung tâm giáo dục 05-06 thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
80 Mô hình trồng đu đủ đặc sản tại Hòa Phong, Hòa Sơn, Hòa Khương và Hòa Ninh. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập