Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
51 Một số giải pháp tăng cường công tác cán bộ nữ hiện nay ở thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
52 Các biện pháp cơ bản nhằm chống gian lận trong cân đo tại các chợ và các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
53 Một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng thực lực chính trị và lực lượng cốt cán cách mạng của mặt trận và các đoàn thể trên địa bàn dân cư thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
54 Thực trạng đội ngũ cán bộ cơ sở xã, phường đã qua đào tạo và những giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả công tác đào tạo tại trường Chính trị thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
55 Kiến trúc đô thị ven biển thành phố Đà Nẵng. Định hướng và giải pháp Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
56 Một số giải pháp hình thành và phát triển thị trường dịch vụ tài chính thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
57 Giải pháp khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan tại thành phố Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
58 Xác định giá trị của từng cấp dự báo cho TP. Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
59 Qui hoạch tuyến giao thông công cộng thí điểm của TP. Đà Nẵng khoa học xã hội Đã Nghiệm thu
60 Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển KHCN TP. Đà Nẵng đến năm 2010 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập