Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
261 Lịch sử ngành Tuyên giáo thành phố Đà Nẵng 1930 - 2005. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
262 Lịch sử Công an nhân dân thành phố Đà Nẵng (1945 - 1954). Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
263 Lịch sử Tự vệ - Biệt động Đà Nẵng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ 1945 - 1975. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
264 Thực trạng và giải pháp phòng chống chấn thương sọ não do tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Khoa học y, dược Đã Nghiệm thu
265 Nghiên cứu, chế tạo xe nông dụng phục vụ vận chuyển ở khu vực nông thôn. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
266 Nghiên cứu đề xuất các biện pháp phòng ngừa và phương án ứng cứu sự cố tràn dầu mức I tại thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
267 Nghiên cứu thuốc tân dược Danapha - Natrex 50 hỗ trợ cai nghiện ma túy. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
268 Đánh giá tài nguyên nước mặt hệ thống sông Cu Đê và sông Tuý Loan phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
269 Chính sách phát triển nhân lực và thu hút nhân tài công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
270 Xây dựng và đánh giá hiệu quả triển khai hệ điều hành Linux trong khai thác và quản trị mạng LAN tại các Sở, ngành của thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập