Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
221 Áp dụng kiểm toán năng lượng trong sản xuất tại công ty dệt may 29-3 Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
222 Cải tiến đầu Dobby máy dệt khăn ga 615BA-180 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
223 Cải tiến dây chuyền gò giày vải thành dây chuyền gò sản xuất giày vải-giày thể thao Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
224 Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách phường, xã của thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
225 Ứng dụng công nghệ Wash trong sản xuất hàng may mặc Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
226 Đề án điều tra đánh giá nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cộng đồng thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
227 Xây dựng hệ thống thông tin địa lý thành phố Đà Nẵng (DANAGIS) phục vụ quản lý Nhà nước. Giai đoạn 1: Xây dựng một phần CSDL nền của hệ thống thông tin địa lý DANAGIS. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
228 Thực trạng sức khỏe và mô hình bệnh tật trẻ em thành phố Đà Nẵng hiện nay-Đề xuất các biện pháp khắc phục Khoa học y, dược Đã Nghiệm thu
229 Khai thác có hiệu quả di sản văn hóa địa phương trong các chương trình du lịch ở thành phố Đà Nẵng-Thực trạng và giải pháp Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
230 Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức thành phố Đà Nẵng hiện nay và những giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đến năm 2010 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập