Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
211 Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm "Vòng bọc hậu môn nhân tạo NH" tại thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
212 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy cán tole hai tầng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
213 Cải tiến phương tiện và thiết bị thu gom rác Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
214 Áp dụng sản xuất sạch hơn tại phân xưởng dệt Picanol và phân xưởng nhuộm hoàn tất, Công ty dệt Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
215 Điều tra một số bệnh tôm sú giống ở Đà Nẵng và đề ra các biện pháp khắc phục Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
216 Thực trạng đội ngũ cán bộ KHCN trên địa bàn Đà Nẵng và những giải pháp phát huy năng lực của đội ngũ khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
217 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ in thủ công trên vải lanh Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
218 Nghiên cứu thiết kế và sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới trên máy dệt kim đan dọc. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
219 Ứng dụng phương pháp hàn TIG, MIG và công nghệ hàn inox tạo ra các sản phẩm phục vụ cho các ngành y tế và dân dụng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
220 Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Đà Nẵng (2001-2010) Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập