Đề tài đã nghiệm thu Đề tài đã nghiệm thu

Danh sách đề tài khoa học

Tên đề tài Hiện trạng
Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Lĩnh vực Loại đề tài
Trạng thái
Hiển thị danh sách

# Đề tài Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Hiện trạng Trạng thái
201 Phát triển bền vững ngành du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
202 Nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Đà nẵng giai đoạn 2010-2020 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
203 Nghiên cứu thực trạng hút thuốc lá và việc thực hiện chính sách phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
204 Đánh giá tình hình cấp cứu ngoại viện và xây dựng mô hình hệ thống cấp cứu tại thành phố Đà Nẵng và các vùng lần cận Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
205 Thực trạng và giải pháp can thiệp sớm nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ khiếm thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
206 Lịch sử công tác Đảng. Công tác chính trị lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng (1945-2007) Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
207 Ứng dụng mô hình nuôi nhông, kỳ đà tại địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
208 Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm giống hoa đồng tiền bằng phương pháp tách thân Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
209 Phát triển dịch vụ bưu chính và viễn thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
210 Xây dựng mô hình điểm thông quan hành lý khách du lịch xuất nhập cảnh ngoài cửa khẩu tại thành phố Đà Nẵng Khoa học kỹ thuật và công nghệ Đã Nghiệm thu
Tìm kiếm nâng cao >>

Đăng nhập